ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


Flash Calendars, Nature Calendars at WishAFriend.com

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΙΔΕΕΣΕνδεικτικοί στόχοι των δράσεων που θα οργανωθούν:

1. Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και την ταυτότητα των
μαθητών και των μαθητριών.

2. Να προαγάγουν την εκτίμηση και αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών σε
τέτοιο σημείο, ώστε να εξετάζονται περισσότερο με έναν ισότιμο τρόπο, παρά με το
δίπολο ανωτερότητας/κατωτερότητας, και να αποδίδεται σημασία στις ομοιότητες
αντί τις διαφορές.

3. Να αυξήσουν τη συναίσθηση και την επίγνωση της ιστορίας, του πολιτισμού και
των μορφών όλων των εθνικών και φυλετικών ομάδων. Η χρησιμοποίηση
παιχνιδιών και χορών απ’ όλον τον κόσμο βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση.

4. Να αναπτύξουν την κατανόηση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και του
αλληλοεξαρτώμενου κόσμου (Gay, 2000). Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά
ιδιαίτερα η πρόσκληση ως ομιλητών γνωστών αθλητών ή προπονητών
διαφορετικής καταγωγής που απασχολούνται στη χώρα μας.

Τι θα μπορούσατε, λοιπόν, να οργανώσετε εκείνη τη μέρα: Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να δείτε τις προτάσεις του Τμήματος Σχολικών Δραστηριότητων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου